Χάρτης με τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης

 

Στο κόκκινο τετραγωνάκι κάτω στο κέντρο είναι το γραφείο μας