Οι πιστοποιήσεις μας

Το μεσιτικό μας γραφείο ALEXpolis-akinita διαθέτει 

1. πιστοποιητικό ISO 9001 απο τον QS CERT INTERNATIONAL που είναι ενας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τριών επιπέδων λειτουργόντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO17024

2.REALTOR COMMERCIAL REAL ESTATE

3. BPOR Broker price Opinion Resoure ( BPOR ) Certification

4. MANAGER'S OFFICE