Συνδεθείτε

Χρήσιμες συμβουλές

Γιατι χρειάζεστε τη βοήθεια του μεσίτη;

Για ποιό λόγο χρειάζεστε μεσίτη

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραπωλησιών ακινήτων, γίνεται με τη συμβολή των κτηματομεσιτών και στην αγορά υπάρχουν εκατοντάδες μεσίτες. Ωστόσο η επιλογή του Μεσίτη δεν είναι πάντοτε μια εύκολη υπόθεση.

Αν δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία με τις διαδικασίες αγοράς σπιτιού θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε ένα μεσίτη για τη δουλειά αυτή.Εκτός από την αναγκαιότητά του στην εύρεση του σπιτιού των ονείρων σας, είναι πολύτιμος και για τις περαιτέρω διαδικασίες - όπως τις διαπραγματεύσεις, την εκτίμηση της αξίας του σπιτιού, τη χρηματοδότηση, τη γραφειοκρατία και πολλές άλλες λεπτομέρειες.

Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε τον πολύτιμο χρόνο που θα σπαταλούσατε. Πράγματι, χρειάζεται αρκετός χρόνος για να χειριστείτε έναν αγοραστή, να κρατάτε το σπίτι διαθέσιμο για αγοραστές και εκτιμητές, αλλά και για να χειριστείτε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες μετά το κλείσιμο μιας συμφωνίας.

Η καταβολή της αμοιβής του μεσίτη γίνεται με την οριστικοποίηση της συναλλαγής και την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Ωστόσο, εάν υπογραφεί προσύμφωνο πώλησης ακινήτου και όχι η κύρια σύμβαση, τότε ο μεσίτης έχει τη νόμιμη αξίωση να του καταβληθεί  το μισό της νόμιμης μεσιτικής αμοιβής.

Μετά την επίδειξη των σπιτιών στα οποία καταλήξατε και την τελική επιλογή σας ο μεσίτης σας θα διεκπεραιώσει όλες τις γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, γρήγορα και υπεύθυνα!

Επιλέξτε την ALEXpolis-akinita πατώντας εδώ για την άμεση πώληση ή την αγορά του ακινήτου σας. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε απολύτως ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας.

Συμβουλές προς ενοικιαστές

1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Για να βρείτε ακριβώς  αυτό που ψάχνετε απευθυνθητε σε  τοπικό οργανωμενο μεσιτικό γραφ καείο οπως το ALEXpolis-akinita και θα βρείτε  αμέσως αυτό που θέλετε  χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς άγχος. 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Ελέγξτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη το σπίτι που βρήκατε για να μισθώσετε, καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, μαζί με τα πρόσωπα που θα συγκατοικήσουν μαζί σας. Αν είναι βράδυ ζητείστε να το δείτε και με το φως της μέρας. Αν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα ζητείστε να αποκατασταθούν ή να αναγραφούν στο μισθωτήριο. Ελέγξτε αν γύρω από το σπίτι υπάρχουν όσα χρειάζεστε (συγκοινωνία, αγορά, σχολεία κλπ.)

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Μην σπεύδετε να μισθώσετε μια κατοικία αν το ενοίκιο σας φαίνεται υπερβολικό ή είναι πέρα από τις οικονομικές σας δυνατότητες. Πάντοτε μπορεί να βρεθεί μια άλλη κατοικία με οικονομικότερους όρους. Επίσης να ενημερωθείτε και ποιές άλλες οικονομικές υποχρεώσεις αναλαμβάνετε (κανονισμός πολυκατοικίας κοινόχρηστα, λογαριασμοί, δημοτικά τέλη κλπ.).

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. Μην καταβάλετε ποτέ μισθώματα ή προκαταβολές αν δεν βεβαιωθείτε ότι αυτός που σας τα ζητά είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζετε, ή  ενας απο τους συνεργατες-  μεσίτης του ALEXpolis-akinita.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας έχει ελάχιστη διάρκεια  τρία (3) χρόνια από την έναρξή της, ανεξάρτητα αν στο μισθωτήριο έχει συμφωνηθεί μικρότερο διάστημα. Μετά τη λήξη της τριετίας η μίσθωση συνεχίζεται συνήθως με σιωπηρή συμφωνία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, ως αορίστου χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει, όσο και ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί όποτε θέλει να ζητήσει το σπίτι του.

6. ΜΙΣΘΩΜΑ-ΑΥΞΗΣΗ. Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ολόκληρο το συμφωνούμενο μίσθωμα. Κάθε αύξηση που συμφωνείται είναι έγκυρη, τόσο για τη διάρκεια της αρχικής τριετίας, όσο και μετά. Συνήθως συμφωνείται ως ετήσια προσαύξηση το ποσοστό του τιμαρίθμου προσαυξημένο κατά 1-2 μονάδες. Αν η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη από τριετία, τότε για τα χρόνια της μίσθωσης που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας, σε περίπτωση διαφωνίας των συμβαλλομένων προβλέπεται ετήσια αύξηση ίση με το 75% της αύξησης του τιμαρίθμου κατά το 12μηνο που προηγήθηκε.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ. Κατά τη σύναψη μιας μίσθωσης καταβάλλεται ως εγγύηση ποσό συνήθως ενός μηνιαίου μισθώματος , το οποίο επιστρέφεται κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή, την απόδοση της κατοικίας στον ιδιοκτήτη και την εκκαθάριση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

8. ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Αν προσφέρατε κανονικά το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη, αλλά αυτός αρνήθηκε παράνομα να το εισπράξει, για να μη θεωρηθείτε δύστροπος, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο όνομά του, και να του κοινοποιήσετε με δικαστικό επιμελητή το γραμμάτιο παρακαταθήκης, ή να το καταθέσετε σε συμβολαιογράφο ή στο δικηγόρο σας, ο οποίος και θα σας συμβουλεύσει για τα περαιτέρω.

9. ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ.  Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία έξωσης κάθε ενοικιαστή που δεν πληρώνει το μίσθωμα. Πρώτα κοινοποιείται εξώδικη πρόσκληση για πληρωμή των οφειλομένων. Αν τα οφειλόμενα εξοφληθούν μέσα σε ένα μήνα, τότε η διαδικασία σταματάει αυτόματα εδώ, εκτός αν αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Αν δεν εξοφληθούν εκδίδεται αμέσως και κοινοποιείται "διαταγή απόδοσης μισθίου" η οποία εκτελείται μετά από 20 ημέρες. Ο ενοικιαστής έχει όμως δικαίωμα να ασκήσει με το δικηγόρο του ανακοπή κατά της διαταγής, προβάλλοντας βάσιμους λόγους, όπως είναι η εξόφληση των οφειλομένων.

10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ. Προσοχή: Αν φεύγοντας από μισθωμένη κατοικία οφείλετε μισθώματα τα οποία τελικά δεν καταβάλατε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εκείνος για να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, είναι αναγκασμένος να τα εκχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα (δηλαδή να τα χαρίσει) στο Δημόσιο, την ώρα που υποβάλει τη φορολογική του δήλωση του επομένου έτους. Το Δημόσιο, μετά από αυτό, θα τα εισπράξει οπωσδήποτε από σας ως "δημόσιο έσοδο", δηλαδή με εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων(ΚΕΔΕ), ενώ παράλληλα, δεν θα σας χορηγεί φορολογική ενημερότητα μέχρι να τα εξοφλήσετε! Για το λόγο αυτό σκόπιμο είναι να μην αφήνετε ανεξόφλητες οφειλές στον εκμισθωτή σας, και να ζητάτε απόδειξη για κάθε καταβολή προς αυτόν.

Συμβουλές προς ιδιοκτήτες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ.  Απευθυνθήτε  στα οργανωμένα μεσιτίκα γραφεία οπως το ALEXpolis-akinita και  θα σας βρούμε  τον ενοικιαστή σύμφωνα με τα δικα σας πρότυπα και ξενιάσατε .  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ. Ο νόμος και οι διεθνείς συμβάσεις απαγορεύουν τον αποκλεισμό ενοικιαστών με βάση την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός κλπ. Επειδή η μίσθωση είναι διαρκής σχέση, το πρωτεύον κριτήριο επιλογής, δεν είναι το ύψος του μισθώματος που μας προσφέρουν, αλλά η φερεγγυότητα και συνέπεια του ενοικιαστή, δηλαδή η δυνατότητά του να ανταποκρίνεται σταθερά και έγκαιρα κάθε μήνα στις οικονομικές υποχρεώσεις του από τη μίσθωση αυτή (μισθώματα, κοινόχρηστα και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας), κάτι δηλαδή, που, δυστυχώς, εκ των πραγμάτων είναι δυσχερές να εκτιμηθεί προκαταβολικά! Γι΄αυτό μιλήστε προσωπικά και διεξοδικά με κάθε ενδιαφερόμενο, ενημερώστε τον για όλα αυτά και ιδιαίτερα σε μισθώσεις με μεγάλο αντικείμενο, αν πρόκειται για εντελώς άγνωστο σ' εσάς υποψήφιο μισθωτή, μη διστάσετε να του ζητήσετε στοιχεία για τη φερεγγυότητά του, ή να συνυπογράψει το μισθωτήριο κάποιος αξιόχρεος εγγυητής.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ. Μη δέχεστε ποτέ "προκαταβολή" χωρίς υπογραφή μισθωτηρίου! Μη δίνετε κλειδιά ή δικαίωμα εγκατάστασης σε υποψήφιο ενοικιαστή, πριν υπογράψετε οπωσδήποτε το έγγραφο μισθωτήριο που θα συμπληρώσετε εσείς ή θα συντάξει ο δικηγόρος σας, το οποίο θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, τον ΑΦΜ του, και τα στοιχεία συζύγου και των ατόμων που θα μένουν στο μίσθιο, τη χρήση του μισθίου κλπ.. Αν είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να αναγραφεί και ο αριθμός της αδείας παραμονής του στη χώρα μας. Μη νοικιάζετε ποτέ ακίνητο με δική σας τηλεφωνική σύνδεση! Ωστόσο αν ήδη μισθωμένο ακίνητό σας έχει τηλεφωνική σύνδεση, μεταβιβάστε την άμεσα, δωρεάν στο μισθωτή σας!

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τα υποδείγματα μισθωτηρίων . Για μισθώσεις με σημαντικό αντικείμενο (επαγγελματικές κλπ.) να απευθύνεστε πάντοτε στο Δικηγόρο σας! Προσέξτε ιδιαίτερα και απευθυνθείτε οπωσδήποτε σε Δικηγόρο αν σας ζητηθεί να υπογράψετε μισθωτήριο συνταγμένο από το μισθωτή!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Οι μισθώσεις κατοικιών έχουν τριετή νόμιμη διάρκεια και οι επαγγελματικές δωδεκαετή. Η απόδοση καταστήματος χωρίς αποζημίωση μπορεί να γίνει μόνο με τη συμπλήρωση δεκαεξαετίας και γραφείου ελεύθερου επαγγελματία (γιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή κλπ) με τη συμπλήρωση δωδεκαετίας. Η διάρκεια όμως που συμφωνείται και αναγράφεται στις επαγγελματικές μισθώσεις είναι συνήθως μικρότερη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο μισθωτής μπορεί να φύγει και πριν τη λήξη τους, αν περάσει διετία από την έναρξή τους, οφείλει όμως να προειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη προ εξαμήνου και να τον αποζημιώσει με 4 μηνιαία μισθώματα!

ΜΙΣΘΩΜΑ. Καθορίζεται ελεύθερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως και η παραπέρα ετήσια προσαύξησή του. Να αναγράφετε στο μισθωτήριο το ακριβές μίσθωμα, ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου και να προσδιορίζετε επακριβώς την ετήσια προσαύξηση. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο καλός μισθωτής είναι πάντοτε προτιμότερος από το καλό μίσθωμα. Γι αυτό μην επιδιώκετε ποτέ παράλογα μισθώματα, γιατί τελικά θα βγείτε χαμένοι!

ΧΡΗΣΗ. Να προσδιορίζετε πάντοτε ειδικά το σκοπό της χρήσης (ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, κατάστημα, γραφείο, εργαστήριο, αποθήκη, χώρος στάθμευσης κλπ.) και το επαγγελματικό αντικείμενο (εμπορία ενδυμάτων, αυτοκινήτων κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια, κομμωτήριο, γυμναστήριο, εκπαιδευτήριο κλπ.), οπότε χρειάζεται και άδεια της αρχής η οποία εκδίδεται μόνο αν το μίσθιο πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις εμβαδού, πολεοδομικής νομιμότητας κλπ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Να καταθέτετε πάντοτε τα μισθωτήρια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σας, μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία σύνταξής τους. Να δηλώνετε πάντοτε ολόκληρο το μίσθωμα και να μην αποδέχεστε ποτέ, ακόμα και τυχόν πρόταση του ενοικιαστή σας για δήλωση μικρότερου μισθώματος. Η μη αναγραφή και μη δήλωση ολόκληρου του μισθώματος είναι ό,τι πιο ΑΝΟΗΤΟ και ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ μπορεί να κάνει ένας εκμισθωτής!

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ. Να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η μίσθωση ακινήτου, ιδιαίτερα της κατοικίας, είναι και αυτή μία διαρκής ανθρώπινη σχέση, γι αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζετε τον αντισυμβαλλόμενό σας πρώτα ως άνθρωπο! Γενικά μην προσφεύγετε ποτέ στα δικαστήρια αν πρώτα δεν εξαντλήσετε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τον ενοικιαστή σας!

Τα μυστικά της αγοράς γης

Τα μυστικά της αγοράς γης

Στις καλύτερες στιγμές της , η επένδυση σε γη είναι κίνηση υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης. Στη χειρότερη περίπτωση , είναι άσκηση υπομονής. Η βασική αρχή είναι να αγοράσει κανείς φτηνή γη σε περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί προσδοκώντας την όσο το δυνατόν πιό γρήγορη αναβάθμιση της.

 Στη συνέχεια, έχετε είτε την επιλογή της πώλησης αυτής της γης , ή την ανάπτυξή της απο εσάς ή σε συνεργασία με κάποιον επενδυτή. Το σχέδιο είναι απλό , ωστόσο, τις περισσότερες φορές η υλοποιησή είναι συχνά δυσκολότερη από ό, τι αναμένεται .

 Η επιλογή Υπανάπτυκτες περιοχές είναι φθηνότερες σε σύγκριση με την αγορά γης σε μία διαμορφωμένη αγορά.Για να περιορίσετε τους κινδύνους εστιάστε το ενδιαφέρον σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε κοινότητες που αυξάνουν τον πληθυσμό τους.

Ο υπολογισμός

Οι περισσότεροι ονειρεύονται διψήφια ποσοστά κέρδους και ξεχνούν τη δαπάνη της εκμετάλλευσης της γης , ενώ περιμένουν την οικονομική ανάπτυξη. Αν και τα πραγματικά κέρδη βγαίνουν απο πωλήσεις στην πραγματικότητα , οι περιοχές που δίνουν κέρδη μεταβιβάζονται πριν αρχίσει να διαφαίνεται η ανάπτυξη τους και αυτό λόγω των προσδοκιών του αγοραστή. Ως εκ τούτου , η αποτελεσματική κερδοφορία της γης , απαιτεί αγορά πολύ νωρίς και υπομονή .

Αν η αναμενόμενη αύξηση δεν προκύψει , τότε θα πρέπει να έχετε ένα σενάριο αντιστάθμισης της ζημιάς. Οι αμερικάνοι κερδοσκόποι ακολουθούν τη στρατηγική της αγοράς γης σε τοποθεσίες που ανταποκρίνονται σε ορισμένα χαρακτηριστικά . Αυτή η προσέγγιση απαιτεί πολύ κεφάλαιο και μεγάλη έρευνα αγοράς . 

Τι σημαίνει αυτό ; Το παιχνίδι με την γή είναι υπόθεση εκείνων που έχουν αποθέματα κεφαλαίων αφού η κερδοσκοπία της γης είναι μια δαπανηρή και επικίνδυνη επένδυση . Εδώ είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία οι επενδυτές θα πρέπει να απαντήσουν πρώτα και να αγοράσουν αργότερα.

1. Υπάρχουν τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά του οικοπέδου ή για την εξυπηρέτηση του δανείου;

2. Υπάρχουν φόροι ακινήτων για να πληρωθούν πόσοι είναι αυτοί ; Πόσο επηρεάζει την ατομική φορολογική επιβάρυνση η αγορά και πόσο κοστίζει το πέρασμα σε μία εταιρία;

3. Εχετε την δυνατότητα να περιμένετε και να αντέξετε οικονομικά έχοντας μία απρόσοδη επένδυση που σας "τρώει" κάθε χρόνο ένα μέρος των μετρητών σας ;

Αξιολογώντας ...

Ο σημαντικότερος παράγοντας που παρακολουθούν οι επενδυτές γης είναι η υγεία των τοπικών οικονομιών . Αν και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη μίας αγοράς πχ η κατασκευή ενός εργοστασίου αυτοκινήτων ή ένας δρόμος ή η βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών εντούτοις , μια ισχυρή τοπική οικονομία είναι η καλύτερη εγγύηση. Φυσικά το φυσικό κάλλος είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής. 

Εξίσου σημαντικός είναι όμως το κόστος ανάπτυξης πχ περίφραξη, γεώτρηση , δρόμος κ.α Το καθεστώς δόμησης είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας απόφασης. Το ίδιο ισχύει και για τις χρήσεις γης. Μη το υποτιμήσετε και μη αρκεστείτε στο "αστο και βλέπουμε" Η τοπική κοινωνία είναι ένας σημαντικός παράγων. Για παράδειγμα αν η τοπική κοινωνία δεν θέλει αναπτύξεις τότε σίγουρα θα έχετε να αντιμετωπίσετε ένα πρόσθετο πονοκέφαλο.

Απάτες

Η ιδέα ότι θα πρέπει να αγοράσετε γη από κάποιον του οποίου η μόνη αποδεδειγμένη ταυτότητα ύπαρξης είναι ένας αριθμός τηλεφώνου μάλλον θα πρέπει να σας προβληματίσει. Αυτές οι απάτες κορυφώθηκαν στις δεκαετίες του ΄60 και ΄70 αλλά ανα πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστούν. Δεν χρειάζεται να είστε εσείς το επόμενο θύμα...


Πηγή : realestatenews.gr

 

Οι προτάσεις μας για την καλύτερη ανάδειξη του ακινήτου σας

Αυτά που δεν πρέπει να κάνετε για να πετύχετε μια ικανοποιητική πώληση και ενοικίαση του ακινήτου σας είναι τα εξής:

Δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά χρήματα στην ανακαίνιση του σπιτιού σας, γιατι ο αγοραστής έχει την δικη του άποψη για τον χώρο του και σίγουρα θα αλλάξει αρκετά πράγματα στο ακίνητο.
Δεν πρέπει να αμελήσετε να επισκευάσετε τις τυχόν ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις και το φρεσκάρισμα των τοίχων.
Δεν πρέπει να βάψετε τους τοίχους με σκούρα ή έντονα χρώματα.

Τι πρέπει να προσέξετε στην αγορά ενος ακινήτου

Προοπτικές υπεραξίας του ακινήτου.

Επειδή όλα τα ακίνητα δεν είναι μέγαλες ευκαιρίες έτσι ώστε να κερδίσετε από υπεραξίες, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τους συμβούλους ακινήτων των κτηματομεσιτικών γραφείων   alexpolis-akinita για την προοπτική σχεδιασμού ανάπλασης της περιοχής, που σας ενδιαφέρει. Εάν δεν έχουν προγραμματιστεί τέτοια έργα, ειναι πιθανο να μειωθεί η αξία μεταπώλησης ακινήτου, έχοντας σαν αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών κεφαλαίων.

Έρευνα αγοράς για τον προσδιορισμό της πραγματικής τιμής.

Η έρευνα τιμών ακινήτων στην περιοχή που σας ενδιαφέρει,ειναι πολυ σημαντικη  μια και υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες που έχουν υπερεκτιμήσει τα ακίνητά τους και ζητούν ποσά μεγαλύτερα της πραγματικής του αξίας.

Έλεγχος τίτλων και πληροφορίες για το ακίνητο.

Αναθέστε σε δικηγόρο τον έλεγχο των τίτλων του ακινήτου που έχετε επιλέξει για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων. Είναι  ένα από τα σημαντικότερα στάδια αγοράς ακινήτου. 
Μετά τον έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο θα μάθετε εάν το ακίνητο είναι καθαρό ή εάν έχει βάρη από τρίτους (π.χ. Τράπεζες,δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.) Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι υπό κατασκευή θα πρέπει να ελέγξετε το οικόπεδο για τυχόν βάρη. 
Ο έλεγχος στη πολεοδομία θα σας γνωρίσει εάν το ακίνητο είναι αυθαίρετο. 
Εάν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε οικόπεδο, τότε θα πρέπει να ζητήσετε τον έλεγχο της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, μήπως και βρίσκεται σε ζώνη με αρχαιολογικά ευρήματα και στην περίπτωση αυτή εμπλακείτε σε χρονοβόρες διαδικασίες, αφού πρώτα θα σας έχουν σταματήσει τις εργασίες κατασκευής του ακινήτου σας. 

Εάν πρόκειται για παλαιό ακίνητο, πρέπει οπωσδήποτε: 

Να προσέξετε το έτος κατασκευής 
Να το εξετάσει μηχανικός ώστε να σας συμβουλέψει σε τεχνικά θέματα και να εντοπίσει τυχόν κακοτεχνίες.

Εάν πρόκειται για καινούργιο ακίνητο, πρέπει οπωσδήποτε:

Να διαλέξετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει, αφού η αγορά σας αυτή θα είναι εκτός από επένδυση, το μέλλον για την οικογένειά σας. 
Εάν η πρόθεση σας είναι να το αγοράσετε από εργολάβο, καλό είναι να σας συστήσουμε τον κατάλληλο για τις απαιτήσεις σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή επιλογή είναι να ζητήσετε από τον κατασκευαστή την συγγραφή των υποχρεώσεων και την κάτοψη του ακινήτου . 
Να φροντίσετε για την έγκυρη έκδοση του δανείου σας για την αποφυγή ποινικών ρητρών από τον πωλητή

Αγορά οικοπέδου εκτός σχεδίου 

Για την αγορά οικοπέδου εκτός σχεδίου θα πρέπει να γνωρίζετε το όριο των στρεμμάτων που απαιτείται για την ανοικοδόμηση στην περιοχή που επιλέξατε. 
Γενικότερα τα όρια που απαιτούνται είναι τα τέσσερα στρέμματα με δυνατότητα οικοδόμησης 200τ.μ. και από εκεί και πέρα για κάθε ένα στρέμμα 20τ.μ. Σε ειδικότερες περιπτώσεις το όριο μπορεί να μειωθεί στα δύο ή να αυξηθεί στα οκτώ. 
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε εάν έχετε την δυνατότητα να χωρίσετε ένα κομμάτι π.χ. δέκα στρεμμάτων σε μικρότερα κομμάτια π.χ. δύο των πέντε στρεμμάτων, αφού η Πολεοδομία σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτεί το να υπάρχει δρόμος μεταξύ των οικοπέδων. 

Προκαταβολή ακινήτου 

Εφόσον έχετε επιλέξει το ακίνητο που θα αγοράσετε, πρέπει να δώσετε μία προκαταβολή ως δέσμευση, για να σταματήσει ο κτηματομεσίτης να το διαπραγματεύεται με άλλους. 
Όταν πρόκειται για έργο υποκατασκευή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν έχει τελειώσει ο σκελετός τότε ο κατασκευαστής έχει ξοδέψει περίπου το 35% του προϋπολογισμού, εάν έχει τελειώσει η τοιχοποιϊα τότε έχει ξοδέψει το 40%, εάν έχει τελειώσει τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τότε έχει ξοδέψει το 45% του και τέλος εάν έχει τελειώσει τα επιχρίσματα, τότε έχει ξοδέψει το 50% του προϋπολογισμού του έργου.
Θα πρέπει βεβαίως να γνωρίζετε ότι καμία προκαταβολή με απλή απόδειξη δεν δεσμεύει κανέναν από τους δύο(αγοραστή-πωλητή).
Δέσμευση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Γιατι ακριβαίνουν τα ακίνητα

Η Πολιτεία για άλλη μία φορά άλλαξε τα δεδομένα της κτηματαγοράς με τον νόμο   3775/2009 (αρθ.40,41).


Η προσοχή όλων εστιάστηκε στη ρύθμιση με την οποία γίνεται προσπάθεια να «τακτοποιηθούν» (έμμεσα νομιμοποιηθούν) οι συνήθεις  πολεοδομικές παραβάσεις , δηλαδή η μετατροπή  των  ημιϋπαίθριων χώρων , των  ισόγειων κλειστών θέσεων στάθμευσης και των υπερυψωμένων   υπογείων  σε χώρους κύριας χρήσης .

 

Η ανωτέρω ρύθμιση προέκυψε νομοτελειακά καθώς δεν υπήρχε πλέον διαμέρισμα ή κατοικία χωρίς τις ως άνω  γνωστές σε όλους και βέβαιες παραβάσεις αλλά κυρίως όπως πάντα για λόγους εισπρακτικούς . Οι αντιδράσεις ορισμένων για δήθεν παραβίαση της νομιμότητας  με την ως άνω ρύθμιση κρίνονται όψιμες καθώς όλοι με την ανοχή τους έδειξαν και την «συνενοχή» τους .

 

Ας εστιαστούμε όμως επιγραμματικά στις καίριες τροποποιήσεις  που επήλθαν στον ΓΟΚ  οι οποίες πέρασαν ασχολίαστες όμως θα επιβάλουν  δραματικές αλλαγές  στην εικόνα της κτηματαγοράς :

 

Μείωση των επιτρεπομένων ημιϋπαιθρίων  σε 15% επί  της  συνολικής δόμησης ,κατανεμημένων  όμοια σε όλους τους ορόφους  με συγκεκριμένες διαστάσεις που αποκλείουν την δημιουργία αυτοτελών χώρων και τη μετατροπή τους σε πρόσθετα δωμάτια.

Οι ισόγειες κλειστές θέσεις στάθμευσης θα προσμετρώνται πλέον  στη δόμηση με συνέπεια η κατασκευή τους να καθίσταται πρακτικά και οικονομικά ασύμφορη.
Το ύψος του  υπογείου δεν μπορεί   να υπερβεί το 0,8 μ από τη διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους (προηγουμένως ήταν 1,50μ) με συνέπεια τα υπερυψωμένα υπόγεια να καταργούνται.

Αναπόφευκτα οδηγείται κανείς στο  συμπέρασμα ότι οι κατοικίες που θα  ανεγερθούν με οικοδομική άδεια που έχει κατατεθεί μετά την 21/7/2009 θα είναι με βεβαιότητα μικρότερες σε εμβαδόν  και  ακριβότερες σε σχέση με τις ανεγειρόμενες ήδη   κατοικίες.

 

Η αγορά ακινήτου ΣΗΜΕΡΑ καθίσταται επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε . Είναι βέβαιο ότι μόλις τελειώσει το απόθεμα των κατοικιών που έχει συσσωρευτεί , η εικόνα της κτηματαγοράς θα  αλλάξει προς το δυσμενέστερο για τους υποψήφιους αγοραστές.  
Μήπως πρέπει να λήξει άμεσα η περίοδος της αναμονής και όλοι οι υποψήφιοι αγοραστές, να επιλέξουν από το υπάρχον απόθεμα ακινήτων, έτοιμων ή υπό ανέγερση, που πλέον χαρακτηρίζονται ένα  «πολύτιμο προϊόν», το οποίο  δεν πρόκειται σε λίγο να προσφέρεται  σε αυτές τις τιμές

Το σωστό σπίτι στη σωστή περιοχή

Το σωστό σπίτι στη σωστή περιοχή

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για την αγορά ενός σπιτιού αυτό που μετρά μόνο είναι η περιοχή. Λάθος! Στατιστικές αναλύσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα έδειξαν ότι αυτό που «μετρά» είναι: Το σωστό σπίτι στη... σωστή περιοχή. 

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι, ακόμα και αν ένα ακίνητο βρίσκεται σε μία πολύ καλή περιοχή, αυτό δεν πρόκειται να εξασφαλίσει ιδιαίτερα κέρδη, αν δεν είναι προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων ακινήτων της περιοχής.

 Η έρευνα εστιάστηκε στο ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε το ακίνητο να είναι ένα «τυπικό ακίνητο» της περιοχής. 

Μέγεθος

Σε κάθε κατοικημένη περιοχή, σπίτια ποικίλλουν σε μέγεθος και δωμάτια. «Κλειδί» της επιτυχίας είναι να εξασφαλίσετε ότι το σπίτι που σας ενδιαφέρει δεν έχει μεγάλες διαφορές από τα άλλα σπίτια της περιοχής. Για παράδειγμα, αν έχετε το μεγαλύτερο σπίτι της περιοχής, το πιο πιθανό είναι ότι θα δυσκολευτείτε πολύ να βρείτε ενδιαφερόμενο. Και ξέρετε γιατί; 

Διότι αυτοί που αγοράζουν σε μία περιοχή έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες και απαιτήσεις. Αλλά και σε αυτό υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή αν ο κανόνας είναι αμείλικτος για τα υπερβολικά μεγάλα σπίτια, δεν ισχύει το ίδιο για τα σπίτια μικρού και μεσαίου μεγέθους. 

Ακόμα και σε πολύ ακριβές περιοχές, π.χ. Ψυχικό και Προεδρικό Μέγαρο, όπου τα σπίτια είναι άνω των 150 τ.μ., ένα μικρό και μεσαίου μεγέθους διαμέρισμα «κρατά» την τιμή του και μπορεί να προσφέρει και μεγαλύτερες αποδόσεις.

Υπνοδωμάτιο

Τα σπίτια με δύο και τρία υπνοδωμάτια είναι τα πιο δημοφιλή μεταξύ των αγοραστών. Αν επιλέξετε ένα τέτοιο σπίτι, τότε όταν θα έλθει η ώρα να το πουλήσετε ή και να το νοικιάσετε, θα έχετε πολύ περισσότερους ενδιαφερόμενους σε σύγκριση με το αν είχατε ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο και μεγάλους χώρους υποδοχής. 

Ντουλάπες 

Οι ντουλάπες είναι εξαιρετικά επιθυμητές για την κύρια κρεβατοκάμαρα. Για το υπόλοιπο του σπιτιού, πρέπει να είστε σίγουροι ότι υπάρχει άφθονος χώρος αποθήκευσης. 

Ένας χώρος στάθμευσης αυξάνει την αξία μεταπώλησης. Αν η πολυκατοικία είναι παλιά και δεν προσφέρει αυτό το έξτρα, πρέπει να είστε σίγουροι ότι προσφέρονται θέσεις στάθμευσης σε ιδιωτικά γκαράζ και μάλιστα σε προσιτή τιμή. 

Η Κουζίνα 

Η κουζίνα είναι το πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού. Οι μεγαλύτερες κουζίνες είναι σαφώς πιο επιθυμητές και μπορεί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Αν μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει ο χώρος ως πρόχειρη τραπεζαρία, ή ακόμα και αν προσφέρεται για την τοποθέτηση μίας τηλεόρασης, πιστέψτε ότι μπορεί να «τραβήξει» προς τα πάνω σαν μαγνήτης την αξία του σπιτιού. 


Πηγή: Premium.paratiritis.gr

Ποιός είναι ο σωστός χρόνος αγοράς και πώλησης του ακινήτου

Το δίλημμα είναι γνωστό όταν έχεις ένα παλιό σπίτι για πώληση και θέλεις να αγοράσεις ένα καινούργιο. Τι πρέπει να κάνω πρώτα; Να αγοράσω ή να πουλήσω;

 Εξαρτάται τους λόγους που θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας και την κατάσταση του. 
 Αν οι τιμές των ακινήτων είναι ανοδικές ή σταθερές. 
 Η περιοχή του ακινήτου.
 Η ζήτηση και προσφορά στην περιοχή.

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν την ταχύτητα αγοράς και πώλησης του ακινήτου σας. 
Αν οι πωλήσεις ακινήτων βρίσκονται σε ύφεση θα ήταν καλό να αρχίσετε την διαδικασία πώλησης ακινήτου πριν την αγορά. Αν ή ζήτηση ακινήτων βρίσκεται σε έξαρση πρέπει να αρχίσετε την διαδικασία αγοράς ακινήτου πριν την πώληση.

Το  ALEXpolis akinita προτεινει να συμβουλέυεστε το μεσίτη σας για το καλύτερο δυνατο για εσάς και το ακίνητο σας

Αυξήστε την αξία του ακινήτου σας με 10 βήματα

Αυξήστε την αξία του ακινήτου σας με 10 βήματα

Αν και τα συμπτώματα αυτά κυριαρχούν στην σημερινή αγορά ακινήτων εντούτοις υπάρχουν «κόλπα» που διευκολύνουν τον πωλητή να καταστήσει πιο ελκυστικό το προς πώληση ακίνητο και να διαπραγματευτεί μία τιμή πιο κοντά στις αρχικές του απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν μεσίτες, τα 10 βήματα για μια πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα διαπραγμάτευση έχουν ως εξής:

1. Αν είναι κενό το διαμέρισμα ένα φρεσκάρισμα σίγουρα το καθιστά πιο ελκυστικό.

2. Αν το σπίτι κατοικείται φροντίστε να κάνετε τα «δυνατά» του σημεία όσο το δυνατόν πιο ευδιάκριτα και τις «αδυναμίες» δύσκολα αναγνωρίσιμες π.χ αν το σπίτι έχει θόρυβο δεν χρειάζεται να το παρουσιάσετε με ανοικτά τα παράθυρα.

3. Στην διαπραγμάτευση φροντίστε με κάποιο τρόπο να δώσετε πληροφορίες για την γειτονιά π.χ. αποστάσεις από τα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α.

4. Μην αποκλείετε την δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Τις περισσότερες φορές μία έξυπνη διαπραγμάτευση στο οικονομικό είναι το «διαβατήριο» για πετυχημένη συμφωνία.

5. Είναι λάθος να βρίσκεται το «πωλητήριο» για πολύ καιρό στο ίδιο σημείο. Ένας προσεκτικός αγοραστής αντιλαμβάνεται την αδυναμία πώλησης.

6. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο καλό θα ήταν να μιλήσετε πρώτα με τον ενοικιαστή . Ειδικά αν κατοικεί σε αυτό πολλά χρόνια είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτός ο επόμενος ιδιοκτήτης.

7. Προτιμήστε αν η γειτονιά έχει προβλήματα να κλείστε το ραντεβού εκτός σπιτιού και να οδηγήσετε σε αυτό τον ενδιαφερόμενο από την πλέον «ανώδυνη» διαδρομή. Μη ξεχνάτε ότι η πρώτη εντύπωση δύσκολα ανατρέπεται στην συνέχεια.

8. Να είστε έτοιμοι για να ενδελεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων (υδραυλικά, ηλεκτρικά κ.α). Είναι προτιμότερο στην περίπτωση που δεν είστε διατεθειμένος να αποκαταστήσετε τις βλάβες ή και να τις διορθώσετε πρόχειρα να περιγράψετε εσείς την πραγματική κατάσταση του σπιτιού.

9. Πολλοί αγοραστές υπολογίζουν και το κόστος συντήρησης του σπιτιού. Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να έχετε κάποιες αποδείξεις κοινοχρήστων ώστε οι απαντήσεις σας να είναι πειστικές. Επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο θα ήταν να γνωρίζετε την αντικειμενική αξία του σπιτιού ώστε σε μία συζήτηση να κάνετε αναφορά και στο –τυχόν -μειωμένο κόστος μεταβίβασης.

10. Αν στην περιοχή προσφέρονται προς πώληση νεόδμητα ενημερωθείτε για τις ζητούμενες τιμές.

Πηγή : fpress.gr

Συμβολές για την μίσθωση Φοιτητικής κατοικίας

 

Ανοίγει η αγορά φοιτητικής κατοικίας

Ενόψει της νέας φοιτητικής χρονιάς, συμβουλές προς γονείς και μαθητές δίνει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Μεσιτών Αθηνών - Αττικής, για την εύρεση κατοικίας. Σημειώνει ότι υπάρχουν σε κάθε πόλη, μεσιτικά γραφεία που ασχολούνται με μίσθωση φοιτητικών κατοικιών.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ψάχνοντας για σπίτι, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν:

 

•Τα σπίτια στο κέντρο των πόλεων είναι, κατά κανόνα, παλαιότερα και πιο ακριβά σε σχέση με αυτά που βρίσκονται εκτός κέντρου εκτός από τις μεγαλουπόλεις.

•Να ελέγχουν την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι μας παρέχει αυτή (super market, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κλπ).

•Να ελέγχουν καλά το σπίτι, για να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουν στον ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει, πριν αρχίσουν να κατοικούν στο σπίτι.

•Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.

•Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.

•Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει, με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

•Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

•Ο νόμος επιτρέπει να καταβληθεί εγγύηση μέχρι του ποσού που ισούται με το άθροισμα δύο μηνιαίων μισθωμάτων (ενοικίων).

•Οι φοιτητές δεν πρέπει να αποδέχονται και να υπογράφουν όρους, που δεν κατανοούν ή με τους οποίους δεν συμφωνούν απόλυτα. Σε πολλά συμβόλαια ενοικίασης, περιέχονται όροι δυσμενείς για τους ενοικιαστές, π.χ. «Εάν ο ενοικιαστής διακόψει τη μίσθωση, πριν τη συμφωνημένη λήξη της, υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια μέχρι τη λήξη. Τέτοιους όρους τους διαγράφουν αλλά καλό είναι να συμβουλεύονται οπωσδήποτε δικηγόρο.

•Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να τη διατηρεί κατάλληλα, κατά τη μίσθωση.

•Οι φοιτητές αφού συμφωνήσουν, υπογράφουν γραπτό μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο και να απαιτούν άμεση καταγραφή στο taxis. Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να αποδέχονται προτάσεις για αποδείξεις ενοικίου ή συμφωνητικά για ποσά διαφορετικά των πραγματικών. Έτσι, γίνονται συνένοχοι σε φοροδιαφυγή του ιδιοκτήτη.

•Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου αλλά είναι επιθυμητό να ρωτούν εκ των προτέρων για το ύψος των κοινοχρήστων.

•Να αποφεύγουν να μισθώνουν υπόγεια, σοφίτες ή πολύ παλιές κατοικίες.

•Να δίνουν μεγάλη προσοχή σε αγγελίες με χαμηλές τιμές ενοικίων που διαφημίζουν δήθεν μεσιτικές ή διαφημιστικές εταιρείες που για να τις δει κάποιος απαιτείται να πληρώσει προκαταβολικά. Οι νόμιμοι κτηματομεσίτες λαμβάνουν αμοιβή μόνο εάν ολοκληρωθεί η μίσθωση (δηλ. υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου). 

πηγη:http://www.realestatenews.gr/real-estate-in-greece?start=10

wpCache® WordPress HTTP Cache } Unconventionally PHP version 7.1.13, my version: 7.2.34